De Beweegfabriek.  

brengt je in beweging

Samenwerkingspartners

De Beweegfabriek werkt intensief en trots samen met verschillende partners. 


Veel gedrag is gewoontegedrag en minder bewust dan we denken. Meer voorlichting over gezond leven is nuttig, zeker bij kennisachterstand, maar lang niet altijd de oplossing. Plezier, aansluiten bij wat mensen in beweging zet en aanpassingen in de omgeving, die de gezonde keuze gemakkelijk en aantrekkelijk maken, hebben vaak een groter bereik en zijn minder kostenintensief. Veel van de interventies op gezond leven zijn wel effectief, maar bereiken te weinig mensen of zijn te kostenintensief om regulier in te zetten. We willen daarom vooral interventies ontwikkelen die mensen net dat duwtje in de goede richting kunnen geven -zogenaamde nudges- en belemmeringen wegnemen. De interventies grijpen direct aan op het gedrag van mensen. De uitdaging is om met een minimum aan middelen een zo groot mogelijk publiek bereiken.

Beweeg-Wijs is een praktijk voor oefentherapie Cesar en Mensendieck in Chaam, Dorst en Breda voor kinderen en  volwassenen. Wij behandelen kinderen die moeite hebben met motorische vaardigheden. Daarnaast behandelen wij  volwassenen en kinderen met slaapproblemen of fysieke klachten zoals rugpijn,  bekken(bodem)klachten, ademhalingsproblematiek, hoofdpijn, etc. 


We richten ons op beter, gezond en waardevol werk in Nederland. In onze aanpak benadrukken wij commitment, eigen regie, vitaliteit en collegialiteit op alle niveaus in de organisatie. Wij bieden advies, cursussen, incompany-trainingen, coaching, teambegeleiding, sprekers en events. 

Jolinda Glaudemans is actief bij de Balm academie als adviseur, trainer, coach, teambegeleider en spreker. 


“Kinetic Analysis zet objectieve dataverzameling in voor het verbeteren van de kwaliteit van leven. Dit geldt zowel voor de sport; het voorkomen van blessures, als voor de gezondheidszorg; aansluitend bij de behoefte van de individuele patiënt. Binnen het DWELL project wordt deze expertise ingezet om de diabetes patiënt optimaal te ondersteunen. Een holistische individuele aanpak, gericht op positieve gezondheid staat hierin centraal.”