De Beweegfabriek.  

Brengt je in Beweging

Direct inschrijven voor de informatieavond, klik hier 

Vitaliteittraject

Inhoud

De Beweegfabriek werkt samen met MOVESMART.company. Het door hen ontwikkelde concept sluit goed aan bij de visie en manier van werken van De Beweegfabriek dat gezondheid en vitaliteit worden bepaald vanuit drie pijlers; Bewegen, Eten en Mindset. De wijze waarop er online en offline aan gewerkt wordt door jou vergroot de zelfverantwoordelijkheid, en daarmee wordt de kans op blijvend succes vergroot! Als jij kiest voor de weg die je wilt gaan is de kans dat je het volhoudt vele malen groter. De Beweegfabriek adviseert, denkt mee en motiveert daar waar wenselijk en noodzakelijk. 

In het Handboek beschrijft MOVESMART.company het concept als volgt:

"Het MOVESMART concept is gericht op het begeleiden van mensen bij het duurzaam veranderen van hun leefstijl. Veel bestaande concepten richten zich op een specifiek aspect van leefstijl en zijn daarin ook vrij voorschrijvend en uniform. Het voordeel van deze aanpak is dat het duidelijk is wat men moet doen en er is snel een concreet effect merkbaar. Belangrijke nadelen van deze aanpak zijn dat men niet zelf leert wat precies de aanpassing is in leefstijl die ook op de lange termijn behouden blijft. En de gedragsverandering is over het algemeen van korte duur omdat ze extern gestuurd en gemotiveerd wordt. Echte gedragsverandering in de context van leefstijl vraagt om een meer totaal aanpak met aandacht voor verschillende aspecten van leefstijl, het maken van persoonlijke keuzes, coaching bij het gefaseerde proces van verandering en aandacht voor de borging van het nieuwe gedrag op de langere termijn.

Om dit te bereiken zijn de volgende uitgangspunten voor het MOVESMART concept essentieel.

Leefstijl als drie-eenheid

Leefstijl gaat altijd over de drie-eenheid beweging, voeding en ontspanning. Vanzelfsprekend kan het zijn dat iemand met fors overgewicht binnen zijn leefstijlverandering op een bepaald moment het accent wil (moet) leggen op bijvoorbeeld voeding. Maar we weten dat het zin heeft om parallel hieraan aandacht te hebben voor passende beweegoplossingen en aspecten als ontspanning, slaap en omgaan met spanning en emotie. Op deze manier laten we ons niet verleiden tot een ‘simpele’ symptoombestrijding maar kiezen we voor een brede aanpak waarin de samenhangende elementen van leefstijl terugkomen. Niet voor niets is ons motto “MOVESMART. EATFRESH! MINDSWITCH?”

Uit: 'Handboek MOVESMART.Company, deel 1, het concept'

Aanpak

Je start met een Vitaliteitcheck; een vrijblijvende check waarin je de eerste indruk van jouw persoonlijke vitaliteit krijgt in een heldere en overzichtelijke visual. Als je op basis van de Vitaliteitcheck verder wilt onderzoeken wat je minder goed en juist goed doet dan kan je in dezelfde app 2 weken een dagboek bijhouden. Dit vergroot het bewustzijn en het verdere inzicht in jouw persoonlijke situatie. Een volgende, logische stap is een daadwerkelijke afspraak voor het Vitaliteitconsult. 

Op basis van het Vitaliteitconsult worden concrete, haalbare en motiverende doelen gesteld voor een periode van 12 weken. Aan het einde van deze periode besluit je of je opnieuw een Vitaliteitconsult doet. Je vooruitgang wordt gemeten, nieuwe afspraken worden gemaakt. Op die manier werk jij op jouw manier aan jouw vitaliteit binnen jouw randvoorwaarden en mogelijkheden, passend in jouw dagelijks leven! 

De Beweegfabriek zal je, bij vervolg na de eerste 12 weken een specifiek maatwerk traject offreren.